• رونمایی از پروژه ملی مراکز تبادل ترافیک داده
    همزمان در مشهد،‌ شیراز و تبریز
ASN10
پورت ها32
بیشینه مصرف (Gb/s)0.57
مصرف فعلی (Gb/s)0.50
ظرفیت (Gb/s)104
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز