به اطلاع علاقمندان و متقاضیان محترم می رساند، کلیه فعالیت های مرتبط با سرویس IXP و Perring شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق سایت tehran-ix.ir انجام می گیرد و سایر خدمات زیر ساخت همچنان مطابق روال قبلی از طریق CRM اداره کل واگذاری مدارات و امور مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد شد.